Умови надання ТОВ «БКІ УКБ» інформаційних послуг фізичним особам

Головна >> Умови надання ТОВ «БКІ УКБ» інформаційних послуг фізичним особам

Умови надання ТОВ "БКІ УКБ" інформаційних послуг фізичним особам

Товариство з обмеженою відповідальністю «Бюро кредитних історій "Українське кредитне бюро» (ТОВ«БКІ "УКБ"»), ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 31404479, ліцензія Держкомфінпослуг України серії АГ №505526 від 12.10.2010, безстрокова, далі – Бюро, в особі Генерального директора Остапчука Дмитра Івановича, який діє на підставі Статуту, керуючись чинним законодавством України, пропонує фізичним особам отримати інформаційні послуги, для чого публічно розміщує ці Умови надання ТОВ«БКІ "УКБ"» інформаційних послуг фізичним особам (далі - Умови).
Дані Умови є публічним договором (далі - Договір) в розумінні ст.633 Цивільного кодексу України і розміщуються в мережі Інтернет на сайті Бюро https://my.creditua.com.
Підтвердженням повного і безумовного прийняття умов цього Договору є проставляння фізичною особою на сайті Бюро відмітки про прийняття Умов та натискання кнопки «Перевірити». Вчиненням вказаних дій фізична особа-відвідувач сайту Бюро підтверджує ознайомлення нею з умовами Договору та добровільне прийняття умов надання інформаційних послуг Бюро, передбачених цим Договором.
Доступ до сайту Бюро з метою отримання послуг Бюро надається всім зацікавленим особам відповідно до чинного законодавства України (ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, ЗУ «Про організацію формування та обігу кредитних історій», ЗУ «Про захист персональних даних», ЗУ «Про інформацію», ЗУ «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про електронну комерцію», ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг» та інших нормативно-правових актів) та умов даного Договору.

1. Визначення понять
Суб’єкт кредитної історії - будь-яка фізична особа, яка уклала кредитний правочин та щодо якої формується кредитна історія.
Кредитна історія - це сукупність інформації про фізичну особу, що її ідентифікує, відомостей про виконання нею зобов'язань за кредитними правочинами, іншої відкритої інформації.
Кредитний звіт - сукупність інформації про суб'єкта кредитної історії, яка є повним або частковим відображенням його кредитної історії.
Клієнт - фізична особа, яка прийняла Умови для отримання інформаційних послуг Бюро відповідно до даного Договору та успішно пройшла реєстрацію на сайті Бюро.
Сайт Бюро - сайт в мережі Інтернет, що забезпечує надання Бюро інформаційних послуг фізичним особам і розміщений за посиланням https://my.creditua.com.
Система Бюро - сукупність інформаційних та телекомунікаційних систем, які в процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовуються Бюро з метою надання інформаційних послуг фізичним особам.
База Бюро - база кредитних історій, ведення яких здійснює Бюро відповідно до чинного законодавства України.
Реєстрація - процедура заповнення фізичною особою реєстраційних форм на сайті Бюро, проведення ідентифікації особи, присвоєння такій особі логіна і пароля доступу до особистого кабінету та реєстрація особистого кабінету клієнта.
Особистий кабінет клієнта - розділ сайту Бюро, доступний після проходження процедури реєстрації, який забезпечує клієнту можливість керувати своїм обліковим профілем (акаунтом).
Авторизація - процедура отримання дозволу на доступ до особистого кабінету клієнта.
Супутні послуги Бюро - послуги, пов’язані з веденням, обробленням, аналізом інформації, що складає кредитну історію, а також послуги з перевірки документів/даних клієнта в державних реєстрах, базах даних, доступ до яких отримано Бюро на договірних засадах відповідно до вимог законодавства.
Робочі години Бюро - час, протягом якого клієнт може звернутись до Бюро в передбачений Договором спосіб для отримання консультаційної підтримки з питань надання інформаційних послуг згідно цього Договору, а саме: Пн.- Чт. з 09.00 до 18.00, Пт. - з 09.00 до 17.00, обідня перерва – з 13.00 до 14.00.

2. Предмет Договору
2.1. Предметом даного Договору є врегулювання правових відносин щодо надання Бюро клієнтам інформаційних послуг, перелік яких передбачено п.7.1. Договору, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2.2. Бюро надає клієнтам інформаційні послуги шляхом надання доступу до ресурсів сайту Бюро через особистий кабінет клієнта, в порядку, визначеному цим Договором, а клієнти зобов’язуються прийняти послуги Бюро відповідно до умов Договору.

3. Права та обов’язки клієнта
3.1. Клієнт має право:
3.1.1. Отримувати інформаційні послуги Бюро належної якості відповідно до умов цього Договору;
3.1.2. При виникненні питань щодо виконання умов Договору звертатись до Бюро в робочі години Бюро за електронною адресою, по телефону, що вказані в розділі 13 цього Договору або в інший спосіб, що передбачений на сайті Бюро/в особистому кабінеті клієнта;
3.1.3. Отримувати інформацію про додаткові послуги та продукти Бюро.
3.2. Клієнт зобов’язаний:
3.2.1. Ознайомитись з умовами цього Договору до моменту реєстрації на сайті Бюро;
3.2.2. Дотримуватись встановленого цим Договором порядку отримання інформаційних послуг;
3.2.3. Оплачувати послуги Бюро відповідно до умов Договору;
3.2.4. Не передавати логін і пароль доступу до особистого кабінету третім особам;
3.2.5. Використовувати отриману від Бюро інформацію в цілях, що не суперечать умовам даного Договору та положенням законодавства;
3.2.6. Надавати повну, достовірну, точну інформацію про себе при заповненні реєстраційних форм на сайті Бюро в обсязі, необхідному для надання інформаційних послуг, слідкувати за актуалізацією таких даних, перевіряти коректність введених даних на сайті Бюро;
3.2.7. Не здійснювати будь-яких дій, спрямованих на реєстрацію особистого кабінету третьої особи/отримання доступу до особистого кабінету іншого клієнта.

4. Права та обов’язки Бюро
4.1. Бюро має право:
4.1.1. Змінювати умови цього Договору в односторонньому порядку без спеціального повідомлення клієнтів, розмістивши оновлену редакцію Договору на своєму сайті;
4.1.2. Використовувати інформацію, яка міститься у кредитній історії клієнта, для надання йому замовлених ним інформаційних послуг;
4.1.3. Надсилати клієнту персональні пропозиції щодо надання інформаційних послуг, інформувати клієнта про нові послуги та сервіси Бюро, здійснювати розсилку повідомлень рекламного, інформаційного характеру, у тому числі про товари/послуги, які надаються третіми особами;
4.1.4. Відмовити особі в наданні послуг в разі надання нею неповної/недостовірної/неточної інформації про себе при заповненні реєстраційних форм на сайті Бюро;
4.1.5. Відмовити у реєстрації особистого кабінету та наданні інформаційних послуг особам, кредитна історія яких відсутня у базі Бюро та з інших підстав, передбачених цим Договором;
4.1.6. Припинити надання послуг клієнту в разі: здійснення ним спроб несанкціонованого доступу до ресурсів сайту Бюро та/або вчинення дій, спрямованих на обмеження/перешкоджання доступу інших клієнтів/відвідувачів сайту до послуг Бюро; вчинення дій, що негативно впливають на функціонування системи Бюро; вчинення будь-яких протиправних дій та/або порушення клієнтом інших умов цього Договору. У випадку неодноразового порушення клієнтом умов Договору, Бюро залишає за собою право заблокувати такому клієнту доступ до його особистого кабінету або видалити його акаунт на сайті Бюро;
4.1.7. Здійснювати на власний розсуд без повідомлення клієнтів модифікацію програмного забезпечення та об’єктів сайту Бюро/особистого кабінету клієнта, змінювати форму/зміст/вартість інформаційних послуг, які надаються відповідно до цього Договору;
4.1.8. Призупиняти роботу сайту Бюро/особистого кабінету клієнта без додаткового повідомлення клієнта при виявленні неполадок, помилок, збоїв у роботі системи Бюро, а також для проведення профілактичних робіт і попередження/усунення випадків несанкціонованого доступу до системи Бюро.
4.2. Бюро зобов’язане:
4.2.1. Надавати інформаційні послуги клієнтам у порядку, передбаченому цим Договором;
4.2.2. Забезпечувати функціонування сайту Бюро та оперативно відновлювати його працездатність;
4.2.3. За запитом клієнта забезпечити відновлення паролю доступу до його особистого кабінету;
4.2.4. Забезпечити відповідність інформації, яка на момент запиту клієнта міститься в його кредитній історії, що зберігається в базі Бюро, даним, які надаються клієнту при отриманні ним інформаційних послуг відповідно до цього Договору;
4.2.5. Забезпечити захист переданих клієнтом до Бюро даних від несанкціонованого доступу до них третіх осіб;
4.2.6. Надавати консультаційну підтримку клієнтам з питань надання інформаційних послуг в робочі години Бюро згідно цього Договору.

5. Гарантії та засвідчення клієнта
5.1. Клієнт гарантує, що в період отримання інформаційних послуг Бюро, він наділений повною цивільною дієздатністю, умови Договору йому зрозумілі і він приймає їх без застережень і у повному обсязі.
5.2. Клієнт гарантує, що вводить в реєстраційні форми на сайті Бюро свої дані та особисто здійснює реєстрацію на сайті Бюро.
5.3. Клієнт засвідчує надання ним згоди на обробку його персональних даних відповідно до вказаної в цьому Договорі мети в порядку, визначеному Договором.

6. Регламент надання інформаційних послуг
6.1. Інформаційні послуги згідно цього Договору надаються фізичним особам, кредитна історія яких наявна в базі Бюро, в порядку, передбаченому цим Договором.
6.2. Для фізичної особи, яка не зареєстрована на сайті Бюро (не має особистого кабінету клієнта):
6.2.1. Реєстрація на сайті Бюро є добровільною та безоплатною. Для її проходження особі необхідно виконати наступні дії:
- Коректно заповнити реєстраційну форму на сайті Бюро;
- Надати згоду на обробку персональних даних та підтвердити прийняття Умов проставлянням відповідної відмітки в реєстраційній формі;
- Пройти перевірку наявності своєї кредитної історії в базі Бюро, натиснувши кнопку «Перевірити» після виконання вищезазначених дій;
- Пройти ідентифікацію в системі Бюро, використовуючи запропоновані сервіси, зокрема, електронний підпис/Bank ID/Mobile ID (з використанням сервісу id.gov.ua) та інші. Окремі сервіси з технічних причин можуть бути недоступними в той чи інший проміжок часу;
- Пройти процедуру присвоєння логіна і пароля для доступу до особистого кабінету клієнта.
6.2.2. Після успішного виконання всіх дій, передбачених пп.6.2.1. Договору, Бюро реєструє особистий кабінет клієнта та активує пароль доступу до його особистого кабінету, що в повному обсязі забезпечує доступ клієнта до всіх ресурсів сайту Бюро. Після успішної реєстрації клієнта сторони приймають на себе права та обов’язки, передбачені цим Договором.
6.2.3. Бюро залишає за собою право відмовити клієнту в проходженні процедури реєстрації на будь-якому етапі, передбаченому пп.6.2.1. Договору, в разі: некоректного введення даних під час реєстрації; введення недостовірних даних; в разі неповного заповнення полів реєстраційних форм; при відсутності інформації про особу у базі Бюро; з технічних причин, що унеможливлюють проведення реєстрації.
6.3. Для фізичної особи, яка зареєстрована на сайті Бюро:
Клієнту для отримання інформаційних послуг відповідно до даного Договору необхідно здійснити вхід до свого особистого кабінету. Для цього клієнту необхідно ввести у відповідну форму на сайті Бюро логін, пароль та натиснути кнопку «Увійти». У випадку успішного проходження клієнтом процедури авторизації, клієнт отримує доступ до свого особистого кабінету.
6.4. Забороняється реєстрація на сайті Бюро від імені або замість іншої особи.
6.5. Відновлення пароля доступу до особистого кабінету клієнта здійснюється за номером телефону клієнта чи адресою електронної пошти, які зареєстровані в особистому кабінеті клієнта або через сервіс електронної ідентифікації id.gov.ua.
6.6. Для цілей надання інформаційних послуг згідно цього Договору, проведення реєстрації особистого кабінету клієнта, внесення клієнтом змін до реєстраційних даних, Бюро може запитувати додаткову інформацію про фізичну особу: адресу електронної пошти; прізвище, ім’я, по-батькові; серію, номер паспорту (ID карти); дату народження; адресу проживання та ін.
6.7. В разі несанкціонованого доступу до особистого кабінету клієнта або поширення інформації про логін і пароль доступу до особистого кабінету клієнта поза його волею, клієнт повинен повідомити про це Бюро в найкоротший строк шляхом направлення листа на електронну адресу Бюро, вказану в розділі 13 Договору.
6.8. Послуги за цим Договором надаються Бюро в режимі он-лайн цілодобово, за винятком випадків проведення профілактичних та регламентних робіт або настання форс-мажорних обставин, які унеможливлюють роботу системи Бюро.

7. Перелік інформаційних послуг Бюро, їх тарифікація та умови оплати
7.1. Згідно цього Договору Бюро надає клієнтам послуги, оферта та вартість яких визначається в кабінеті користувача. Користувач обирає підключення до послуг та сплачує їх власноруч.
7.2. Всі тарифи (ціни) на послуги Бюро є остаточними та включають ПДВ відповідно до чинного законодавства.
7.3. Після обрання клієнтом платної послуги йому пропонується здійснити оплату через пропоновану сайтом Бюро платіжну систему. Оплата здійснюється без додаткових платежів за проведення розрахунку.
Після успішної оплати клієнт отримує обрану ним послугу Бюро в особистому кабінеті.
7.4. Бюро відображає в особистому кабінеті клієнта інформацію щодо отримання коштів, сплачених клієнтом за послуги Бюро через платіжну систему, із зазначенням сплаченої ним суми, дати отримання коштів та найменування оплаченої послуги.

8. Порядок обробки персональних та інших даних клієнтів
8.1. При реєстрації на сайті Бюро шляхом проставлення відмітки в графі «Я надаю згоду на обробку моїх персональних даних та приймаю Умови надання ТОВ«БКІ "УКБ" інформаційних послуг фізичним особам» та натискання кнопки «Перевірити» клієнт:
- надає Бюро свою повну, однозначну, безумовну, інформовану згоду на обробку його персональних даних та повністю приймає умови цього Договору;
- засвідчує, що добровільно надає Бюро свої персональні дані, чим підтверджує, що такі дані отримані Бюро правомірно і останнє володіє ними на законних підставах;
- підтверджує отримання від Бюро повідомлення про його права, визначені ЗУ «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та про осіб, яким можуть бути передані відомості про клієнта;

- засвідчує наявність у Бюро права на обробку персональних даних клієнта відповідно до вказаної в цьому Договорі мети їх обробки;
- надає Бюро право на включення наданих клієнтом контактних даних (номеру мобільного телефону,
адреси електронної пошти) до баз даних Бюро та їх використання для оптимізації надання клієнту послуг за цим Договором;
- надає Бюро згоду на передачу своїх персональних даних третім особам без обов’язку Бюро кожного разу повідомляти клієнта про такі дії;
- надає Бюро право зберігати персональні дані клієнта протягом всього строку діяльності Бюро.
8.2. Обробка персональних даних клієнта здійснюється Бюро відповідно до чинного законодавства України з метою надання клієнту інформаційних послуг відповідно до даного Договору, в тому числі, з метою перевірки, вивчення, аналізу даних клієнта для підтримання, покращення роботи системи Бюро, розробки нових сервісів сайту та послуг Бюро, для функціонування сервісів, доступних у особистому
кабінеті клієнта, маркетингових цілей, просування послуг Бюро, інформування клієнта про послуги Бюро, надсилання повідомлень рекламно-інформаційного характеру, клієнтської підтримки, аналізу проведених клієнтом у системі Бюро дій, аналітики звернень.
8.3. Бюро здійснює обробку наданих клієнтами даних, які залежно від обраних послуг можуть включати такі відомості про особу: ідентифікаційний код; прізвище, ім’я, по-батькові; дата народження; серія, номер паспорту (ID карти); номер мобільного телефону; адреса електронної пошти; адреса проживання та інші.
8.4. Дані, надані особою, яка не пройшла успішну реєстрацію на сайті Бюро/їй було відмовлено у проведенні реєстрації з підстав, передбачених цим Договором, обробляються Бюро відповідно до умов, що визначені у наданій особою на сайті Бюро згоді на обробку її персональних даних.
8.5. Бюро забезпечує захист від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення наданих клієнтом персональних даних, інформації, що міститься в його кредитній історії, інших даних, що надаються/отримуються клієнтом згідно умов цього Договору.
8.6. Бюро вправі використовувати/поширювати надану клієнтом інформацію, в тому числі, персональні дані, з метою забезпечення виконання вимог законодавства (в тому числі, з метою попередження, припинення незаконних дій клієнтів та/або дій клієнтів, що вчиняються з порушенням умов цього Договору).
8.7. Сайт Бюро може містити посилання на сайти інших юридичних осіб в мережі Інтернет, яким Бюро може передавати відомості про клієнта з метою забезпечення отримання клієнтом послуг Бюро. Бюро не несе відповідальності за дії цих осіб, зміст інформації та процедури, розміщені на таких сайтах.

9. Обставини форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань по Договору в разі, якщо таке невиконання зумовлено обставинами непереборної сили, а саме: стихійним лихом, аварією, пошкодженням телекомунікаційних мереж та системи енергопостачання, громадськими заворушеннями, військовими діями, страйком, прийняттям законів або інших нормативних актів
державних (в тому числі правоохоронних) органів, які забороняють, обмежують чи тимчасово зупиняють види господарської діяльності, які є предметом цього Договору та іншими обставинами, що унеможливлюють виконання сторонами своїх зобов’язань по Договору та визнані форс-мажорними в передбаченому законодавством порядку.
9.2. У разі, якщо форс-мажорні обставини не є загальновідомими, сторона, якій ці обставини перешкоджають виконувати свої договірні зобов’язання, повинна якнайшвидше повідомити іншу сторону про настання таких обставин будь-яким зручним способом.

10. Відповідальність сторін та вирішення спорів
10.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.
10.2. Клієнт несе особисту відповідальність за надання Бюро повної/достовірної/точної інформації про себе, необхідної для реєстрації особистого кабінету клієнта та отримання інформаційних послуг Бюро, а також за будь-яку взаємодію з третіми особами в зв’язку з повідомленням клієнтом таким особам отриманої від Бюро інформації про себе.
10.3. Бюро несе відповідальність за відповідність інформації, яка на момент запиту клієнта міститься в його кредитній історії, що зберігається в базі Бюро, даним, які надаються клієнту при отриманні ним інформаційних послуг відповідно до цього Договору.
10.4. Клієнт несе відповідальність за належне зберігання інформації про логін і пароль доступу до свого особистого кабінету на сайті Бюро. Будь-які дії, вчинені з використанням логіна та пароля клієнта, вважаються вчиненими особисто цим клієнтом.
10.5. Бюро не несе відповідальності за дії клієнта, що стосуються помилкового введення ним даних на сайті Бюро, введення недостовірних даних та/або за дії, спрямовані на реєстрацію особистого кабінету третьої особи/доступу до особистого кабінету третьої особи/отримання інформаційних послуг від імені третьої особи.
10.6. Бюро забезпечує клієнту технічну можливість використання особистого кабінету та не контролює, не відповідає за дії клієнта в його особистому кабінеті та не несе відповідальності за використання клієнтом отриманої від Бюро інформації.
10.7. Бюро не несе відповідальності за результати використання чи корисність для клієнта отриманих від Бюро інформаційних послуг, за прямі або опосередковані збитки, завдані клієнту в результаті використання/невикористання ним інформаційних послуг Бюро та/або неможливості користування послугами Бюро в зв’язку з призупиненням роботи сайту Бюро відповідно до цього Договору, неналежним функціонуванням, припиненням роботи сервісів, які надають інші юридичні особи для забезпечення клієнту отримання послуг Бюро.
10.8. При припиненні надання послуг клієнту у випадках, передбачених цим Договором, сплачена клієнтом вартість послуг Бюро не повертається.
10.9. Усі спори, що виникають між сторонами за цим Договором, підлягають урегулюванню шляхом взаємних консультацій і переговорів. У випадку недосягнення сторонами згоди, спірне питання може бути передане на розгляд суду в передбаченому законодавством порядку.

11. Строк дії Договору, внесення змін і порядок розірвання Договору
11.1. Даний Договір є загальнодоступним документом і вступає в силу з моменту його розміщення в мережі Інтернет на сайті Бюро https://my.creditua.com
11.2. Договір вважається укладеним з клієнтом з моменту реєстрації Бюро особистого кабінету клієнта згідно пп.6.2.2. Договору.
11.3. Договір укладається між сторонами на необмежений строк.
11.4. Договір може бути змінений Бюро в односторонньому порядку без спеціального повідомлення клієнтів шляхом розміщення оновленої редакції Договору на сайті Бюро. Оновлена редакція Договору вступає в силу з моменту розміщення на сайті Бюро, якщо інше не встановлено під час її розміщення на сайті Бюро.
11.5. Бюро рекомендує клієнтам регулярно перевіряти умови даного Договору на предмет їх зміни та/або доповнення. Продовжуючи користуватися послугами Бюро згідно цього Договору після зміни та/або доповнення його умов, клієнт беззастережно і в повному обсязі приймає і погоджується з новою редакцією Договору.
11.6. Клієнт має право відмовитись від послуг Бюро та розірвати даний Договір, письмово повідомивши про це Бюро за 10 (десять) календарних днів. Таке повідомлення направляється на адресу місцезнаходження Бюро, вказану в розділі 13 Договору. Договір вважається розірваним після спливу 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Бюро повідомлення клієнта про розірвання Договору.
11.7. У випадку розірвання Договору з будь-яких підстав, вартість послуг Бюро, сплачена клієнтом до дня розірвання Договору, клієнту не повертається.
11.8. У передбачених даним Договором випадках Бюро має право припинити надання послуг клієнту Бюро надсилає клієнту в його особистому кабінеті повідомлення про припинення надання послуг і, у випадку неусунення клієнтом обставин, що стали причиною для припинення надання послуг, протягом 5 (п’яти) календарних днів блокує роботу особистого кабінету такого клієнта. Якщо дії клієнта створюють загрозу функціонуванню системи Бюро, Бюро блокує доступ до його особистого кабінету без попереднього повідомлення про це клієнта.

12. Інші умови
12.1. Заяви, скарги, пропозиції фізичних осіб з усіх питань щодо надання послуг згідно цього Договору можуть бути направлені на адресу Бюро, вказану в розділі 13 Договору.
12.2. Бюро володіє виключними правами на використання сайту Бюро та його наповнення (контенту), мережевої адреси https://my.creditua.com, фірмового найменування, товарного знаку, інших відмінних знаків Бюро. Жодні умови даного Договору не надають клієнтам права на використання вказаних об’єктів.
12.3. У випадку визнання будь-якого з положень даного Договору недійсним відповідно до чинного законодавства, решта положень Договору залишаються чинними і не підлягають зміні.

13. Реквізити Бюро

ТОВ “БКІ „УКБ”
Код ЄДРПОУ 31404479
Місцезнаходження та юридична адреса: Україна, 03151, м. Київ, вул. Очаківська, будинок 5/6

E-Mail: my@creditua.com

Телефон: +380 44 248-0858

п/р UA983226690000026008300304520 в ТВБВ № 10026/084 філії – Головного управління по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк»
ІПН 314044726589
Має статус платника податку на прибуток на загальних умовах згідно із Податковим кодексом України
Генеральний директор     ТОВ “БКІ „УКБ” Остапчук Дмитро Іванович